Zarządzanie nieruchomościami 

Jeśli szukają Państwo kogoś, kto będzie sprawie oraz efektywnie zarządzał Państwa nieruchomością, to koniecznie powinni Państwo zapoznać się z naszą ofertą administrowania nieruchomościami.

Nasze przedsiębiorstwo zajmie się kompleksowo wszystkimi bieżącymi sprawami związanymi z zarządzaniem i administrowaniem nieruchomością! Dzięki nam nie będą Państwo już musieli się martwić przyjmowaniem dokumentacji Wspólnoty od poprzedniego administratora/zarządcy czy protokolarnym przejęciem od inwestora części wspólnych wraz z wyposażeniem. Ominą Cię także wszelkie formalności dotyczące rejestracji Wspólnoty Mieszkaniowej, uzyskanie numerów NIP i REGON czy założenie rachunku bankowego dla Wspólnoty.

Poza prowadzeniem dokumentacji wyręczymy Państwa także z codziennego doglądania nieruchomości i zadbamy o każdy szczegół związany z Państwa nieruchomością. 

Naszym codziennym celem jest realizacja nowoczesnych i kompleksowych usług zarządzania oraz administrowania, dbanie o wizerunek nieruchomości jak również optymalizacja kosztów ponoszonych przez mieszkańców. Administrowanie wspólnotami mieszkaniowymi musi, naszym zdaniem, wiązać się z korzyściami dla wszystkich stron. Dzięki profesjonalnej kadrze oraz wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi informatycznych realizujemy zarząd wspólnotami mieszkaniowymi na najwyższym poziomie a zamierzone plany osiągamy sprawnie i efektywnie. Programy i systemy komputerowe usprawniają szybki przepływ informacji i pomagają w prosty sposób finalizować wszelkie rozliczenia. Stały dostęp do bieżących danych sprawia, że nasze akcje są ze sobą skoordynowane oraz dokładnie udokumentowane, a zarząd wspólnotami mieszkaniowymi efektywny i dopracowany

Prowadzenie ksiąg obiektów i urządzeń czy dbałość o dokonywanie obowiązkowych przeglądów okresowych to bardzo czasochłonna czynność, którą z przyjemnością się za Państwa zajmiemy. Jeśli skorzystają Państwo z naszych usług nie będą Państwo musieli się martwić weryfikacją stanu prawnego i faktycznego nieruchomości oraz prowadzeniem ewidencji związanej z lokalami, właścicielami lokali i najemcami. Zadbamy także o gromadzenie ofert na zaplanowane prace konserwatorskie i remontowe, przygotowywanie do podpisu umów wg wskazań Zarządu, nadzorowanie wykonywania prac, uczestnictwo w odbiorach i weryfikacja faktur za wykonane prace pod względem merytorycznym. Na naszych barkach spoczywać będzie także dbałość o stan dokumentacji technicznej nieruchomości wspólnej, nadzór nad utrzymaniem czystości i porządku wokół nieruchomości wspólnej, a także prowadzenie negocjacji z dostawcami mediów oraz zapewnienie prawidłowości wykonywania obowiązków. Zadbamy także o rozliczanie kosztów zużycia zimnej i ciepłej wody oraz centralnego ogrzewania, doręczanie naliczeń eksploatacyjnych i innej korespondencji do właścicieli, sporządzanie informacji i sprawozdań dla potrzeb Zarządu i na potrzeby zewnętrzne oraz udzielanie wyjaśnień właścicielom lokali czy przygotowywanie i przekazywanie indywidualnych rozliczeń kosztów i zaliczek na poczet zużycia mediów i utrzymania nieruchomości. Dodatkowo oferujemy przechowywanie dokumentacji statystycznej i księgowo-rozliczeniowej Wspólnoty, sporządzanie rocznych planów gospodarczych i finansowych oraz sprawozdań z ich realizacji, windykacja zaległych należności z tytułu zaliczek na poczet kosztów zużycia mediów i utrzymania nieruchomości, monitorowanie pożytków pozyskiwanych z części wspólnych nieruchomości oraz inne usługi ustalone i dopasowane do Państwa indywidualnych potrzeb.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani współpracą z doświadczonymi administratorami i zarządcami, którzy na bieżąco rozwiązują problemy związane z utrzymaniem nieruchomości i chcą Państwo doprowadzić do obniżenia kosztów eksploatacji przy zachowaniu oczekiwanych przez Państwa standardów, zapraszamy do współpracy.

Najważniejsze korzyści, jakie uzyskują nasi klienci współpracując z nami to:

 • transparentność wszelkich prowadzonych przez nas działań oraz przejrzyste warunki współpracy,
 • rzetelność, terminowość oraz profesjonalizm w podejmowanych działaniach,
 • obsługa finansowo-księgowa oraz prawna realizowana przez profesjonalne podmioty, z którymi współpracujemy,
 • częste wizyty zarządcy na budynku gwarantujące bieżącą kontrolę nieruchomości na najwyższym poziomie.

 

UTZYMANIE CZYSTOŚCI

 • rekomendujemy wybór odpowiedniej firmy odpowiadającej za wykonywanie prac porządkowych;
 • nadzorujemy należyte utrzymanie czystości części, do których mają dostęp wszyscy mieszkańcy;
 • czuwamy nad jakością usług wykonywanych przez firmy sprzątające;
 • przygotowujemy optymalną „deklarację śmieciową”.

 

OBSŁUGA TECHNICZNA

 • zapewniamy gotowość pogotowia awaryjnego po godzinach pracy naszego biura, jak również w dni wolne od pracy – w razie awarii pogotowie usunie usterkę lub zabezpieczy budynek ograniczając rozmiar szkody,
 • zlecamy i nadzorujemy wykonanie obowiązkowych kontroli budynku i jego instalacji przewidzianych przez przepisy prawa budowlanego, a ponadto realizujemy zalecenia pokontrolne,
 • stale czuwamy nad stanem technicznym nieruchomości,
 • koordynujemy prace remontowe, przeprowadzamy rozpoznanie rynku w celu wybrania najkorzystniejszego wykonawcy,
 • usuwamy usterki ujawnione w czasie eksploatacji budynku,
 • kompleksowo obsługujemy procesy inwestycyjne od etapu koncepcji poprzez uzyskiwanie stosownych zgód i uzgodnień, przygotowanie projektów i kosztorysów oraz wybór wykonawcy aż do realizacji i odbioru prac budowlanych.

 

OBSŁUGA PRAWNA

 • stale współpracujemy z kancelariami prawnymi, które reprezentują naszych klientów przed sądami i organami administracji państwowej i samorządowej,
 • pomagamy w procesach wdrożeniowych związanych z ochroną danych osobowych oraz implementacją rozwiązań RODO,
 • organizujemy konsultacje w sprawie sporządzania pozwów, pism procesowych i prowadzenia spraw zgodnie z interesem Wspólnoty Mieszkaniowej,
 • prowadzimy procesy windykacji wobec podmiotów mających zaległości w regulowaniu zobowiązań należnych Wspólnocie Mieszkaniowej.

 

NAJWAŻNIEJSZE ATUTY W RAMACH WSPÓŁPRACY Z FIRMĄ „CZTERY KĄTY”

 1. KONIEC PAPIEROLOGII
 • prowadzimy i aktualizujemy wykazy lokali oraz ich właścicieli,
 • negocjujemy i podpisujemy umowy na dostawy mediów, utrzymanie porządku itp.,
 • reprezentujemy wspólnotę mieszkaniową w urzędach, samorządach, sądach,
 • kontrolujemy ubezpieczenia części wspólnych,
 • udzielamy właścicielom lokali informacji i dostarczamy im wszelkie pisma i powiadomienia, np. o opłatach.
 1. ŚWIĘTY SPOKÓJ

Żeby nie zawracać sobie głowy każdą usterką, zajmiemy się wszystkimi awariami i mankamentami w budynku, ich ewentualnymi skutkami oraz rozliczeniem fachowców. W tym:

 • odczytem liczników – indywidualnych i wspólnych,
 • nadzorem nad pracą konserwatorów instalacji i elementów budynku,
 • kontrolą prac firm zewnętrznych,
 • kontrolą stanu budynku przez inspektorów
 1. PRZEJRZYSTOŚĆ W FINANSACH

Mogą Państwo zlecać działania różnym podwykonawcom, ale mogą też Państwo oczekiwać pełnej przejrzystości i wszystkiego w jednym miejscu. Dlatego prowadzimy także pełną księgową i pozaksięgową obsługę nieruchomości. Nadzorujemy:

 • rachunki i wszelkie operacje finansowe,
 • rozliczenia podatków i wszystkich opłat,
 • ewidencję kosztów utrzymania nieruchomości, zaliczek, rozliczeń, funduszu remontowego,
 • tworzenie raportów, bilansów, planów rzeczowo-finansowych i tym podobnych.
 1. STAŁY KONTAKT

Z właścicielami i użytkownikami lokali utrzymujemy stały kontakt telefoniczny i mailowy. Mogą Państwo też się z nami umówić i porozmawiać osobiście.

 1. POMOCNE POMYSŁY I INSPIRACJE

Doradzamy też, jak przygotować umowy i opinie prawne, jak uzyskać kredyt i dotację na remonty, jak zoptymalizować koszty i zarobić na nieruchomości jak najwięcej.